Predavanja in delavnice

Za odrasle

  • Vzgoja za osrečujočo in odgovorno spolnost (predavanje za starše)
  • Načrtovanje družine (kontracepcija, naravno načrtovanje družine – namen predavanja je predvsem odgovoriti na vprašanji, kaj paru naravno načrtovanje družine prinaša in kako metoda, ki jo par izbere za načrtovanje družine, vpliva nanju)

Za mlade

  • Predavanja in delavnice na temo odraščanja, spolnosti, načrtovanja družine…